Nasi lekarze stomatolodzy są odpowiedzialnymi, starannymi specjalistami o wysokich

kwalifikacjach z dużym doświadczeniem klinicznym. Ciągle pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności.

Zespół dopełnia miła i wesoła asysta stomatologiczna.

Nasz zespół

Lekarz stomatolog Olga Kłymczuk

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
i Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu,
ortodoncja dziecięca


Lekarz dentysta Natalia Łuc-Pleskacz

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej


Lekarz stomatolog Oleg Blicharski

absolwent Akademii Medycznej we Lwowie
w 2012 roku nostryfikacja dyplomu przez Radę Wydziału Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.


Dyplomowana asystentka stomatologiczna Małgorzata Borzęcka