Nasi lekarze stomatolodzy są odpowiedzialnymi, starannymi specjalistami o wysokich

kwalifikacjach z dużym doświadczeniem klinicznym. Ciągle pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności.

Współpracujemy z gronem wybitnych specjalistów z zakresu chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii.

Zespół dopełnia miła i wesoła asysta stomatologiczna.

Nasz zespół

Lekarz stomatolog Olga Kłymczuk

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
i Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie Paryżu,
ortodoncja dziecięca

Lekarz stomatolog Andrzej Nowicki
W 2008 roku ukończył studia na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Członek AZS oraz studenckiego koła naukowego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej
Odbył staż podyplomowy w Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii – NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna.

Lekarz stomatolog Anna Nafalska

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu