Nasi lekarze stomatolodzy są odpowiedzialnymi, starannymi specjalistami o wysokich

kwalifikacjach z dużym doświadczeniem klinicznym. Ciągle pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności.

Współpracujemy z gronem wybitnych specjalistów z zakresu chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii.

Zespół dopełnia miła i wesoła asysta stomatologiczna.

Nasz zespół

Lekarz stomatolog Olga Kłymczuk

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
i Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu,
ortodoncja dziecięca

Lekarz stomatolog Anna Nafalska

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu

 


Lekarz dentysta Natalia Łuc-Pleskacz

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu
w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej 


Lekarz stomatolog Oleg Blicharski

absolwentka Akademii Medycznej we Lwowe
w 2012 roku nostryfikacja dyplomu przez Rade Wydziału Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.

 


Dyplomowana asystentka stomatologiczna Małgorzata Borzęcka